Securitas - Monitoring systemów alarmowych

Centralna Stacja Monitorowania Securitas to jedno z nowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów monitoringu w Polsce w zakresie monitorowania obiektów stałych i ruchomych. Wykorzystanie najnowszych technologii oraz nowoczesne wyposażenie techniczne umożliwia natychmiastowe rozpoznawanie sytuacji alarmowych i eliminowanie fałszywych alarmów, zapewniając Klientom poczucie bezpieczeństwa.

Jak działa Centralna Stacja Monitorowania Securitas?

1. Wykrywanie:
  • Detektory
  • Kamery, nadzór wideo
  • Patrole interwencyjne
2. Transmisja
  • Sieci telefonii stacjonarnej, ISDN, ADSL, INTERNET, GSM, GPRS...
  • Nowoczesne transmisje dają gwarancję wykrycia i zweryfikowania na czas sytuacji alarmowej
3. Weryfikacja

Specjalnie wyszkoleni operatorzy, reagują na krytyczne alarmy, identyfikują zagrożenia i zgodnie z procedurami podejmują decyzje. Weryfikują incydenty w oparciu o:

  • Dedykowane oprogramowanie, techniczne środki zabezpieczeń
  • Systemy alarmowe
  • Rejestracja wideo
4. Reakcja
  • Securitas powiadamia specjalistyczne służby, osoby i instytucje

P.H.U. ARO Artur i Robert Ozdoba - ul. Malików 146 B, 25-639 Kielce; NIP: 959 - 13 - 53 – 490
e-mail: biuro@aro.com.pl