Systemy przeciwpożarowe są jednym z najważniejszych elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i życie ludzi. Ich głównym zadaniem jest zidentyfikowanie źródła powstałego pożaru oraz jak najszybsze przekazanie niezbędnych informacji do odpowiednich służb: ochrony fizycznej obiektu lub bezpośrednio do jednostek straży pożarnej.

W ramach usługi bezpieczeństwa przeciwpożarowego zapewniamy:

  • uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
  • wyposażenie obiektu w profesjonalne systemy sygnalizacji alarmu pożarowego, sprzęt przeciwpożarowy, oprawy oświetlenia awaryjnego (w tym oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego),
  • pełny serwis i konserwację sprzętu przeciwpożarowego oraz technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie.
  • Monitoring pożarowy naszej firmy jest bezpośrednio podłączony do terminala podpiętego do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej.